Odoslanie údajov ročného výkazu ÚNP 1-01

Na tejto stránke nám môžete poskytnúť údaje pre zber Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2023 za Vašu spoločnosť dvoma rôznymi spôsobmi:


Načítanie exportu z PaM programu

Tento spôsob zvoľte, ak máte vygenerovaný súbor vo formáte XML z Vášho PaM programu


Nahranie XML súboru

Manuálne zadanie pomocou formulára

Ak nepoužívate PaM program, môžete nám údaje dodať aj manuálne cez formulár. V tomto prípade budeme potrebovať Vašu e-mailovú adresu a IČO spoločnosti.


Ručné natypovanie údajov