Zber Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2023 - upload z PAM

  1. Výber súboru na dodanie
  2. Potvrdenie a odoslanie

Tu môžete nahrať Váš výstup z PAM programu. Uistite sa, že Váš program dodal XML v správnom formáte, ktorý korešponduje s XSD Schémou.