Zberný portál spravodajských jednotiek

Vitajte na novom zbernom portáli spoločnosti TREXiMA!

Tento portál slúži pre vyzvané spoločnosti ako jednotný nástroj na nahrávanie požadovaných dát.