Zberný portál spravodajských jednotiek
Vitajte na novom zbernom portáli spoločnosti TREXIMA!


Tento portál slúži pre vyzvané spoločnosti ako jednotný nástroj na nahrávanie požadovaných dát.