Zber Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2023 - ručné zadanie

  1. Zadanie údajov
  2. Potvrdenie a odoslanie

Prosím, vyplňte nasledovný formulár. Nezabudnite vyplniť IČO spoločnosti.


A. Počet zamestnancov

B. Odpracované hodiny

C. Platené hodiny

D. Úplné náklady práce - v EUR, zaokrúhlené na celé číslo