Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2023 (kumulatívne 1-3/2023)

Na vyplnenie zberu Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2023 (kumulatívne 1-3/2023) prosím zadajte Váš jedinečný kód, ktorý ste dostali v oslovovacom liste alebo emailovej správe.