Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 3. štvrťrok 2019 (kumulatívne 1-9/2019)
(Zber prebieha do 30.10.2019)

Na vyplnenie zberu Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 3. štvrťrok 2019 (kumulatívne 1-9/2019) prosím zadajte Váš jedinečný kód, ktorý ste dostali v oslovovacom liste alebo emailovej správe.