Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 2. štvrťrok 2019 (kumulatívne 1-6/2019)
(Zber prebieha do 16.08.2019)

Zber momentálne neprebieha.

Na vyplnenie zberu Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 2. štvrťrok 2019 (kumulatívne 1-6/2019) prosím zadajte Váš jedinečný kód, ktorý ste dostali v oslovovacom liste alebo emailovej správe.