Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04 za 4. štvrťrok 2018 (kumulatívne za 1 - 12 / 2018)
(Zber prebieha do 30.01.2019)

Na vyplnenie zberu Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04 za 4. štvrťrok 2018 (kumulatívne za 1 - 12 / 2018) prosím zadajte Váš jedinečný kód, ktorý ste dostali v oslovovacom liste alebo emailovej správe.