Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 3. štvrťrok 2021 (kumulatívne 1-9/2021)

Na vyplnenie zberu Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 3. štvrťrok 2021 (kumulatívne 1-9/2021) prosím zadajte Váš jedinečný kód, ktorý ste dostali v oslovovacom liste alebo emailovej správe.