Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2019 (kumulatívne 1-3/2019)
(Zber prebieha do 17.05.2019)

Zber momentálne neprebieha.

Na vyplnenie zberu Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 1. štvrťrok 2019 (kumulatívne 1-3/2019) prosím zadajte Váš jedinečný kód, ktorý ste dostali v oslovovacom liste alebo emailovej správe.