Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 4. štvrťrok 2020 (kumulatívne 1-12/2020)

Na vyplnenie zberu Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 4. štvrťrok 2020 (kumulatívne 1-12/2020) prosím zadajte Váš jedinečný kód, ktorý ste dostali v oslovovacom liste alebo emailovej správe.