Ročný výkaz o pracovných podmienkach 2018
(Zber za rok 2018 prebieha do 30.09.2018)

Zber momentálne neprebieha.

Na tejto stránke nám môžete poskytnúť údaje pre zber Ročný výkaz o pracovných podmienkach 2018 za Vašu spoločnosť.