Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2019
(Zber za rok 2019 prebieha do 31.08.2019)

Na tejto stránke nám môžete poskytnúť údaje pre zber Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2019 za Vašu spoločnosť.