Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2020
(Zber za rok 2020 prebieha do 31.08.2020)

Na tejto stránke nám môžete poskytnúť údaje pre zber Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2020 za Vašu spoločnosť.