Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 3. štvrťrok 2023 (kumulatívne 1-9/2023)

Na tejto stránke nám môžete poskytnúť údaje pre zber Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za 3. štvrťrok 2023 (kumulatívne 1-9/2023) za Vašu spoločnosť.