Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2023

Zber momentálne neprebieha.

Na tejto stránke nám môžete poskytnúť údaje pre zber Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2023 za Vašu spoločnosť.