Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2022

Na tejto stránke nám môžete poskytnúť údaje pre zber Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku 2022 za Vašu spoločnosť.