login: heslo:
TREXIMA Bratislava Vás víta na stránke elektronického zberu údajov Štatistického zisťovania o pracovných miestach u podnikateľov PM (MPVSR) 1-04. Momentálne prebieha zber údajov za 1. štvrťrok 2021. Pre odovzdanie údajov pokračujte prihlásením. Pre viac informácií o tomto štatistickom zisťovaní kliknite sem
Vaše prihlasovacie meno (login) je Vaše IČO. Pri prvom prihlásení vložte, prosím, IČO aj do položky heslo. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť.